Sunakladništvo

U svojoj dugogodišnjoj nakladničkoj djelatnosti Katedra je u suradnji s drugim otočnim udrugama tiskala više naslova koje dalje navodimo:

 

 

1. Čitaonički pokret u jugoslavenskim zemljama u XIX. stoljeću, zbornik radova sa znanstvenog skupa

                    Otočki ljetopis Cres-Lošinj, svezak 7

                    Uredili: Julijano Sokolić i Mario Glogović

                    Mali Lošinj – Rijeka 1990, str. 320

                    (u suradnji sa SIZ-om za kulturu Općine Cres-Lošinj, Mali Lošinj)

 

2. Valter Mužić: Na početku sebe, zbirka pjesama, dio na čakavskom jeziku sela Orlec

                    Zavičajna biblioteka katedre ČS Cres-Lošinj, knjiga 6

                    Urednik: Bernard Balon

                    Mali Lošinj 1991, str. 91

                    (u suradnji s Ogrankom Matice hrvatske Cres-Lošinj)

 

3. Biologija Cresa i Lošinja, zbornik radova sa znanstvenog skupa

                    Otočki ljetopis Cres-Lošinj, svezak 8

                    Urednik: Julijano Sokolić

                    Mali Lošinj 1992, str. 292

                    (u suradnji s Fondom za kulturu Općine Cres-Lošinj, Mali Lošinj)

 

4. Pomorstvo Lošinja i Cresa III, zbornik radova

                    Otočki ljetopis Cres-Lošinj, svezak 9

                    Urednik: Julijano Sokolić

                    Mali Lošinj 1995, str. 224

                    (u suradnji s poglavarstvima općina Mali Lošinj i Cres, Srednjom školom

                    Ambroza Haračića, Mali Lošinj, i Maticom hrvatskom – ogranak Lošinj, Mali Lošinj)

 

5. Anton Bozanić: Iseljenici cresko-lošinjskog otočja u NewYorku i okolici

                    Otočki ljetopis Cres-Lošinj, svezak 10

                    Urednik: Julijano Sokolić

                    Cres – Mali Lošinj – New York 1997, str. 176

                    (u suradnji s Gradom Cresom i Gradom Malim Lošinjem)

 

6. Sportski ribolov na Lošinju, zbornik radova

                    Otočki ljetopis Cres-Lošinj, svezak 11

                    Uredili: Julijano Sokolić i Rade Manzoni

                    Mali Lošinj 1998, str. 408

                    (u suradnji sa SRD Udica iz Malog Lošinja i Gradom Malim Lošinjem)

 

7. Milan Rakovac: Kvarnerski otočni lucidar

                    Uredio: Mirko Mađor

                    Zagreb 2006, str. 315

                    (u suradnji s Dom i svijet, Zagreb i Ogranak Matice hrvatske, Mali Lošinj)

 

8. Nikola Velčić: Besedar bejske Tramuntane   

                    Mali Lošinj – Beli – Rijeka 2003, str. 579

                    (u suradnji s Tramuntanom – Beli i Adamićem– Rijeka)

 

9. Dalida Toić - Pinjušić: Dišpet vetra, zbirka pjesama na čakavštini mjesta Merga na Cresu

                    Zavičajna biblioteka Katedre ČS Cres-Lošinj, knjiga 10

                    Urednik: Bernard Balon

                    Mali Lošinj – Rijeka 2004, str. 94

 

10. Dalida Toić - Pinjušić, Stigme u mirti, zbirka pjesama

                    Zavičajna biblioteka Katedre ČS Cres-Lošinj, knjiga 11

                    Urednik: Bernard Balon

                    Mali Lošinj – Rijeka 2004, str. 119

 

11. Nerezinski libar, izbor tekstova

                     Urednik: Julijano Sokolić

                     Nerezine 2007, str. 254

                     (u suradnji s Društvom Sv. Frane, Nerezine)

 

12. Nerezinski libar, izbor tekstova

                     Urednik: Julijano Sokolić

                     Nerezine 2009, str. 286

                     (u suradnji s Društvom Sv. Frane, Nerezine)

 

13. Milan Rakovac: Kvarnerski otočni lucidar, 2. izdanje, esejistika

                       Zavičajna biblioteka, sv. 12

                       Urednik: Bernard Balon                     

                       Mali Lošinj – Rijeka  2012. str. 421

                       (u suradnji s Ex Librisom d.o.o., Rijeka)

 

14. Marina Jurkota Rebrović: Tradicijsko ovčarstvo otoka Cresa: prilog istraživanju (trojezično)     

                 Urednik: Mario Šlosar              

                 Centar za održivi razvoj – Ekopark Pernat

                 Lubenice 2009., str. 108 

 

15. Vana Gović: Narodne nošnje lošinjskog otočja, katalog izložbe

                        Lošinjski muzej

                        Mali Lošinj 2010., str. 56

 

16. Punta Križa (razni autori), katalog izložbe

                       Urednica: Vana Gović

                       Lošinjski muzej

                       Mali Lošinj 2011., str. 148

 

17. Marijana Dlačić - Hrvoje Badurina: Tajna melodija ovčje kože

                      Urednik: Mario Šlosar                     

                      Centar za održivi razvoj "Gerbin"

                      Lubenice 2012., str. 48 (na četiri jezika)  

 

18. Julijano Sokolić: Lošinjska sportska jedra, pregled povijesti jedriličarstva na Lošinju

      Spomen knjiga JD „Jugo“ – Mali Lošinj

                       Urednik: Josip Žgaljić

                       Mali Lošinj 2014., str. 111

                       (u suradnji s raznim donatorima)

 

19. Nerezinsko brodovlje, trojezični katalog izložbe

                       Glavni urednik: Julijano Sokolić

                       Nerezine 2014., str. 100

                       (u suradnji s raznim donatorima)

 

 20. Andrija Linardić: Opis otoka Cresa i njegovih stanovnika, zbirka eseja

                      Urednik: Pino Tuftan

                      Viškovo - Cres 2015, str. 146

                      (u suradnji s raznim donatorima)

 

21. Ivo Saganić: Naši stari Vidošćani, spomen knjiga naselja Vidovići na otoku Cresu

                      Urednik: Ivo Saganić

                      Martinšćica 2016., str. 512

                      (u suradnji s autorom)

 

22. Giani Stuparch: L' isola e altri racconti – Otok i druge priče, zbirka eseja

                      Urednik: Tomislav Gospodnetić

                      Mali Lošinj 2016., str. 201

                      (u suradnji s raznim donatorima)

 

23. Hommage vuni, o ovčjoj vuni i njenom korištenju u praksi (dvojezično)

                     Urednik: Mario Šlosar

                     Centar za održivi razvoj "Gerbin"

                     Lubenice 2016, str. 176

                     (u suradnji s raznim donatorima)

 

24. Ribarstvo u Nerezinama, katalog izložbe

                     Urednik: Julijano Sokolić

                     Nerezine 2016. str. 36

                     (u suradnji s raznim donatorima)

 

25. Mirna Kučić: Društvena povijest Predošćice na otoku Cresu (1905.-1945.)

                    Urednik: Bruno Lončarić

                    Cres - Lošinj 2017., str. 288

                    (u suradnji s raznim donatorima)

 

26. Turizam u Nerezinama, katalog izložbe

                   Tekst priredili: Julijano Sokolić i Flavia Zorović

                    Nerezine 2017., str. 76

                    (u suradnji s raznim donatorima)

 

27. Avelina Damijanjević: Del do mene, poezija, proza, leksik

                    Urednik: Tomislav Gospodnetić

                    Mali Lošinj 2017., str. 98                  

                    (u sunakladništvu s Ogrankom Matice hrvatske u Malom Lošinju)

 

28. Botterinijeva kronika Veloga Lošinja iz 1791. godine – La Cronaca di Lussingrande del

                      Botterini dell' anno 1791

                      Uredio i grafički osmislio: Bruno Lončarić

                      Preveo i predgovor napisao: Franjo Velčić

                      Krk - Lošinj, 2018., str. 280

                      (u sunakladništvu s Krčkom biskupijom)

 

29. Mirna Kučić: Društvena povijest Predošćice na otoku Cresu (1905.-1945.)

                     Urednik: Bruno Lončarić

                     Cres - Lošinj 2018., str. 288 (drugo, neizmijenjeno izdanje)

                     (u suradnji s raznim donatorima)

 

30. Avelina Damijanjević:  Del do mene

      Urednik: Tomislav Gospodnetić

      Mali Lošinj 2017., str. 97

      (u suradnji s raznim donatorima)                                                                                                   

 

31. Iseljenici Nerezina i susjednih naselja u New Yorku i okolici, katalog izložbe

      Uredio i tekst priredio: Julijano Sokolić

      Nerezine 2018., str. 94 (dvojezično)

                    (u suradnji s raznim donatorima)

 

 32. Tomislav Gospodnetić: Nevere. Roman o otoku

                   Urednik: Tomislav Gospodnetić

                   Mali Lošinj, 2018., str. 150

                   (u sunakladništvu s Ogrankom Matice hrvatske u Malom Lošinju)

 

Joomla templates by a4joomla